Wat kan ik voor je betekenen?

Vanuit mijn ervaring en deskundigheid kan ik vanuit verschillende rollen met jou mee werken aan mooi cultuuronderwijs in het speciaal onderwijs of op de basisschool. Ik kan met je meedenken, kennisoverdragen of voor je ontwikkelen.

Meedenken

In mijn werk als adviseur cultuuronderwijs en als cultuurcoördinator in het speciaal onderwijs heb ik heel wat plannen mee bedacht, geschreven en uitgevoerd. Graag adviseer ik je of help ik je bij het opstellen van een

  • Cultuurbeleidsplan
  • Projectplan
  • Subsidieaanvraag

Ik werk graag op maat, dus heb je een vraag binnen of buiten de kaders? Ik denk graag met je mee.

De Parel cbp

Kennisdelen

Er zijn meerdere onderwerpen waarover ik in het verleden presentaties heb gegeven in binnen- en buitenland. Ik pas daarbij graag de theorie toe in de praktijk. Geen lange, saaie praatjes, maar interactieve verdieping.

Hieronder een aantal onderwerpen waarover ik presentaties heb gegeven.

  • Muziekbeleving in het speciaal onderwijs
  • Hoe zit het speciaal onderwijs in elkaar?
  • Waar moet je als kunstenaar/culturele instelling rekening mee houden als je wilt werken in het speciaal onderwijs?
  • Hoe kun je in muzieklessen taalvaardigheden stimuleren?
  • Hoe werkt het creatieve proces?

Wil je graag een presentatie over een ander onderwerp? Ik denk graag met je mee.

Ontwikkelen

In het verleden heb ik voor verschillende instellingen lesmateriaal ontwikkeld. Recentelijk voor Muziek Lab en het Balletorkest.

Wil je ook goed lesmateriaal bij een voorstelling, rondleiding, of lessenreeks? Ik maak het graag voor je. Muziek is mijn specialiteit maar andere vakgebieden behoren zeker tot de mogelijkheden. Ik denk graag vakoverstijgend, want bij hoe meer gebieden lesmateriaal aanhaakt, hoe betekenisvoller het voor de leerlingen kan zijn.

Voor mijn school maak ik vaak gebarenliedjes. Ik maak ook graag een liedje voor jouw school.

Misschien zijn er nog wel andere dingen die ik voor je kan ontwikkelen. Ik denk graag met je mee.